Društvo za projektovanje, inženjering, konsalting i izvođenje radova

  1. Program za Wi-fi upravljanje potrošnjom električne energije javnih objekata
  2. Mobilno reciklažno dvorište kao potpora "zakočenoj" primarnoj separaciji pomešanog komunalnog otpada
  3. Nacionalni program za automatsku primarnu separaciju pomešanog čvrstog komunalnog otpada - pranje otpada
  4. Gravitaciono akumuliranje solarne energije
  5. Izdvajanje skundarnih sirovina i RDF u sistemu remedijacije smetlišta

Razvojni programi

Pažnja: Otvoreni smo za zajedničko finansiranje i razvoj naših programa

O nama

Početna

Samo profitabilna ekologija nas spašava od zagađenja

© 1992-2022, Drago Projekt d.o.o.

Milutina Milankovića 32 | 11070 Novi Beograd | Srbija | Telefon: +381 (11) 614 58 11 | E-mail: dragoprj@eunet.rs