Društvo za projektovanje, inženjering, konsalting i izvođenje radova

PPV "Barič" postrojenje koje ruši sve rekorde

Drago Projekt d.o.o. dobio je na tenderu, aprila 2003 godine, da osposobi napušteno Postrojenje za Prečišćavanje Vode PPV "Barič", koje je bilo predviđeno da vrši vodosnabdevanje vojnog kompleksa, diretkno iz reke Save.

Staro postrojenje koje je bilo izgrađeno 1971 godine bilo je sa tehnološkom greškom koja je onemogućila tretman vode direktno iz reke Save u Bariču.

Nakon potpune tehnološke sanacije i automatizacije, u trajanju od 3 meseca,  postrojenje je uvedeno u funkciju i besprekotno radi do danas (2023).

Vodozahvatni objekat sirove vode nalazi se nizvodno od:

- ispuštanja vode iz termoelektrane "Nikola Tesla",

- uliva, zagađene, reke Kolubare u Savu, i

- izliva kanalizacije Obrenovca u reku Savu.

Parametri sirove vode, povremeno su:

Utrošak KMNo4 - 32 mg/l

(sadržaj ogranske materije u vodi)

Mutnoća 950 NTU

Protok 50 do 210 l/s

Parametri čiste vode, povremeno su:

Utrošak KMNo4  manje od 2 mg/l

 Mutnoća manje od 0,2 NTU

Protok 40 do 200 l/s

Ukupni troškovi eksploatacije su 0,12 EUR/m3 proizvedene, pitke, vode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Blok šema tehnološkog procesa tretmana pitke vode u PPV "Prva iskra Barič" -

Ovom prezentacijom namera nam je da pomognemo svim opštinama koje se nalaze u blizini većih reka (Dunav, Morava, Tisa, Begej, Bosut, Tamiš, Ibar, Nišava, DTD,  ... da jednostavno reše svoj problem nedostatka pitke vode uz veoma male proizvodne troškove.

Ozoniranje je ključan sistem za dezinfekciju sirove vode (predtretman) a pulzator, odnosno dinamička taložnica, je suština ovog sistema.

Ukoliko se prekine ozoniranje, dezinfekcija se vrši predhlorisanjem u statički mešač za doziranje i mešanje aluminijum sulfata.

Ozoniranjem se vrši oksidacija sirove vode uz uništavanje virusa, nematoda, bakterija (klikni), što je od ključne važnosti za tretman vode iz otvorenih vodotoka.

 

JOŠ MALO PODATAKA O ISKSTVU U OBLASTI TRETMANA PITKIH VODA

Stručni kadar Drago Projekt d.o.o. ima višedecenijsko iskustvo u realizaciji velikih sistema vodosnabdevanja iz površinskih vodotoka (Regionalni sistem “RZAV”; Reginalni sistem “Bogovina”; PPV “Makiš”; PPV "Cerovića brdo", Užice; PPV “Gruža”, Kragujevac; PPV Barič, Obrenovac; PPV "Brsje", Aleksinac; PPV "Kraljevica", Zaječar; PPV “Medijana”,Niš, i td.) u kojima se voda zahvata iz neograničenog resursa, odnosno iz reka ili jezera.

Pozitivno iskustvo daje nam za pravo da kažemo da smo stanovništvo, tog dela Srbije, trajno snabdeli vodom, odnosno osnovnim elementarnim infrastruktrunim sistemom.

Takođe Drago Projekt d.o.o. je 2002. učestvovao u sanaciji sistema ozoniranja na PPV "Makiš".

Stručni tim Drago Projekt d.o.o. ima višedecenijsko iskustvo u realizaciji sistema vodosnabdevanja iz podzemne izdani (bunari) ali suštinski, naša intencija je da promovišemo vodosnabdevanje stanovništva iz površinskih vodotoka.

Zašto promovišemo vodosnabdevanje iz površinskih vodotoka ?

Odgovor je jednostavan, Srbija mora da sačuva svoje podzemne izdani za buduća (krizna vremena), a pre svega, podzemne vode Vojvodine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa druge strane, Srbija poseduje moćne vodotoke: Drina, Rzav, Ibar, Morava, Sava, Tisa, Nišava, Pek, Dunav, ..., kojim može da snabde pitkom vodom celokupnu teritoriju Srbije pa i više od toga.

Srbija može da snabde, iz svog zaleđa (reka DRINA) Beograd, Vojvodinu kao i ravničarske delove Hrvatske, Mađarske i Rumunije.

Ovu tvrdnju potrepljujemo iskustvom Drago Projekt d.o.o. u realizaciji jedinstvenog regionalnog sistema vodosnabdevanja opština: Arilje, Požega, Lučani, Čačak i Gornji Milanovac.

Ovaj deo Zapadne Srbije trajno je snabden pitkom vodom vrhunskog kvaliteta direktno iz reke Rzav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SNABDEVANJA VOJVODINE I BEOGRADA PITKOM VODOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reka Drina ima u, u svom malovođu (najmanji proticaj) oko 650 m3/sec.

 

Nesporno, glavna prednost vodosnabdevanja iz  površinskih sistema vodosnabdevanja su neograničene količina sirove vode.

 

Tehnološki postupak tretmana sirove vode, iz reke, je jednostavniji od bunarske vode.

 

Za potrebe zahvatanja sirove vode jednokratno se izradjuje vodozahvatni objekat i nema više stalnih i skupih poslova istraživanja podzemlja, probnih crpljenja, bušenja bunara (150 do 450m  dubine), osvajanje i zauzaimanje novih površina za izvorišta, zaštita izvorišta i td.

Utrošak električne energije je cca 10 puta manji od bunarskog sistema.

Intervencije na pumpama sirove vode je jednosavno, i brzo, jer su iste na dubini od max 10m, za razliku od bunarskih (150 do 450 m).

Eksplatacioni troškovi tratmana su značajno manji od troškova tretmana podzemnih voda.

Napomena 1:

Eksploataci troškovi postrojenja za tretman voda iz reka, odnosno iz krupnih šljunkova pored reka su, cca 0,12 - 0,15 EUR/m3 proizvedene pitke vode.

Sa zahvatanjem iz reke Drine Srbija može da ima višedecenijski izvozni posao sa velikim profitom.

Napomena 2:

Neophodno je da Beograd ima rezervni izvor vodosnabdevanja kako bi se predupredila enetnualna havarija na nuklearnoj elektrani "Krško".

Tretman pitke vode iz površinskog vodotoka - reka

- Spremni smo da pomognemo mladim inženjerima da savladaju ovu inženjersku tehniku -

O nama

Početna

Samo profitabilna ekologija nas spašava od zagađenja

© 1992-2023, Drago Projekt d.o.o.

Milutina Milankovića 32 | 11070 Novi Beograd | Srbija | Telefon: +381 (11) 614 58 11 | E-mail: dragoprj@eunet.rs