Društvo za projektovanje, inženjering, konsalting i izvođenje radova

PROFITNI CENTAR "Vodovodski Intranet"

Uvodno obrazloženje

Inicijativa za uspostavljanje centralne informacione mreže za POTREBE održavanja vodovodnih sistema Srbije i Republike Srpske započela je 2001. godine uz veliko interesovanje komunalnih preduzeća.

Preduzeće „Drago Projekat“ koje se bavi projektovanjem i izgradnjom novih vodovodnih sistema, izradio je ovaj predlog kao potrebu za multidisciplinarno povezivanja korisnika vodovodnih sistema.

Pitka voda se dobija projektovanjem i izgradnjom postrojenja koja sirovu vodu (izvor, bunar, reka, jezero,…) tretiraju, prerade i plasiraju do svakog stanovnika svih doba starosti.

Najveći broj vodovodnih postrojenja (90%) izgrađen je pre više od 50 godina.

Upravo ova činjenica predstavlja veliku opasnost za sukcesivno ruiniranje ove vrste elementarne infrastrukture.

Pored starosti postojeći sistemi suočavaju se sa zajedničkim problemom nedostatka finansijskih sredstava, stručnih kadrova, sofisticirane dokumentacije za plansko održavanje pre svega u malim mestima Srbije i Republike Srpske.

Akcija je se uvek zaustavljala kod pokušaja da se obezbede neophodna finansijska za početak rada.

Namera kompanije „Drago Projekt“ je da uspostavi sveobuhvatan sistema održavanja i unapređenja postojećih (i budućih) vodovodnih i kanalizacionih sistema u Srbiji i Republici Srpskoj, uz mogućnost priključenja i bivših jugoslovenskih republika.

Ova namera je potkrepljena interesovanjem privatnih finansijera da kao akcionari pokrenu "Vodovodski Intranet" uspostave sistem rada uz sukcesivan pristup komitenata (oko 450) u Srbiji, Republici Srpskoj i bivšim jugoslovenskim republikama).

Osnovni cilj ovog Programa je interesno povezivanje SVIH vodovodnih sistema radi zajedničkog rešavanja tehničkih i organizacionog problema, uz međusobnu razmenu iskusnih kadrova, rezervnih delova, saveta.

Kao vodilja ove namere uzet je Nemački centar za vodu, TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser (German Water Centre), koji je osnovan 1923. godine i koji se je razvio na naučnoj osnovi za sve aspekte vodosnabdevanja.

Način organizovanja prikazan je u nastavku.

O nama

Početna

 

 

 

Samo profitabilna ekologija nas spašava od zagađenja

 

© 1992-2023, Drago Projekt d.o.o.

Milutina Milankovića 32 | 11070 Novi Beograd | Srbija | Telefon: +381 (11) 614 58 11 | E-mail: dragoprj@eunet.rs