Društvo za projektovanje, inženjering, konsalting i izvođenje radova

"Onaj ko održava objekat bez projekta, plana i programa je kao vozač koji vozi automobil bez volana i kočnica. Samo je pitanje vremena kada će objekat da ruinira."

Drago Projekt d.o.o.

Projekat planskog, preventivnog i interventnog održavanja

"Onaj ko voli praksu bez teorije je kao mornar koji se ukrca na brod bez kormila i kompasa pa nikada ne zna kuda plovi."

Leonardo da Vinči

O nama

Početna

PLANSKO ODRŽAVANJE - POTREBA KOJA ČUVA JAVNU I PRIVATNU IMOVINU

Predgovor

Savremen pristup planskog održavanja imovine je preka potreba da se postigne dugotrajnost i očuva funkcionalnost vlasništva uz najmanje, moguće, troškove.

Srbiji je preko potrebno uvođenje korišćenja savremenih sistema planskog održavanja.

Krajnje vreme je da se sačuva javna (i privatna) imovina od propadanja.

Filozofija

Filozofija održavanja je stara koliko i čovečanstvo, obzirom da prve potrebe za održavanjem ima i sam ljudski organizam, u svakom pogledu.

Strah od propadanja i nestajanja je podloga filozofije planskog održavanja.

Upravo i to je razlog promovisanja planskog održavanja, a ne „održavanja“ kada se nešto pokvari ili uništi.

U savremenom svetu Solarne elektrane planskog održavanja podrazumeva redovnu kontrolu stanja dobara (održavanje po stanju) kako bi se predupredili: zastoji, kvarovi, havarije, neopravdani troškovi,...

Vlasnik kome je najvažnija sigurnost imovine u radu (proizvodnja koja ne sme da se prekida, ili bezbednost objekta, ili nešto drugo) primenjuje održavanje po resursu pri kome se vrši zamena ispravnih delova nakon isteka propisanog vremena rada.

Uz plan, program i projekat održavanja imovine, kojim se definiše Solarne elektrane održavanja (šta se i kako servisira, kada se servisira, na koje vreme, koliko traje svaka operacija, i td.) vlasniku se omogućava nezavisnost u traženju usluga održavanja, od svoje službe održavanja, ili od iznajmljene firme, ili kombinovano.

Ovakav pristup održavanja omogućava najmanje eksploatacione troškove i dugotrajno korišćenje imovine, na bezbedan način.

Floskula savremenog Sveta je da utrošena finansijska sredstva, za izgradnju objekta, imaju svoju dugotrajnu vrednost.

Svrha planskog održavanja objekta

Svaki, pa i najjednostavniji objekat sačinjen je od materijala koji se vremenom menjaju, troše, korodiraju, trule, lome, olabavljaju, osuše ili ovlaže, ..., jednostavno rečeno pokvare.

Da bi se, gore navedeno predupredilo, plansko održavanje ima četiri osnovne svrhe:

I)   Uneti i sačuvati tehničke karakteristike objekta, sa svim svojim delovima koji ga čine, kako bi mogao
            da se objekat održava, ili kvar popravi, ili zameni uništen deo, ili promeni nešto što treba da se
            inovira i unapredi;

II)  Sačiniti uputstvo kada, kako, i šta treba da se kontroliše, menja, podmaže, očisti, koriguje, zameni
            istim ili sličnim delom za istu funkciju;

III) Celovitim korišćenjem tačaka I) i II) dobija se Informacija o objektu nad kojim može da se sprovedu
            optimalni troškovi eksploatacije, i planskog održavanja, kako bi se ostvarili projektovani (planirani)
            vek trajanja i najpovoljnije osiguranje;

IV) Realizacijom gore navedenog, omogućava se kvalitetno osiguranje dobara (imovine) što je od
            krucijalne važnosti, kako za Vlasnika, tako i za Osiguravajuće društvo.

Projekat planskog održavanja objekta

Drago Projekt d.o.o. je specijalizovana firma za projektovanje složenih industrijskih i infrastrukturnih sistema sa dišedecenijskim iskustvom u organizovanju planskog održavanja.

 

Za potrebe uvođenja savremenih softverskih sistema za oranizovano održavanje objekata  Drago Projekt d.o.o.

nudi izradu Projektnog zadataka i Projekata planskog održavanja koji definiše:

I)  Tehnologiju održavanja svih delova objekta i pripadnih instalacija;

II) Nači vršenja defektaže i praćenje parametara tehničkih sistema;

III) Kontrolu kvaliteta usluga od strane stručnih službi vlasnika objekta;

IV) Vremenske dijagrame održavanja;

IV) Upravljanje rezevnim delovima;

VI) Upravljanje tehničkom dokumentacijom izvedenog stanja imovine;

VII) Korišćenje mehanizovnih upustava za održavanje koja minimiziraju zavisnost od “iskusnih majstora”;

VIII) Permanetno praćenje troškova usluga:

• energenti, ulja, maziva, ostalo;

• gorivo;

• rezervni delovi;

• nadoknade za troškove popravki i hitnih intervencija;

• troškovi režijskog osoblja.

IX) Predmer i predračun za nabavku specijalizovanot softvera za plansko održavanje objekta.

Specijalizovani smo za izradu sledećih Projekata planskog održavanja:

- Postrojenja za tretman pitke vode sa distributivnim cevovodima i sekundarnom mrežom,

- Postrojenja za tretman otpadne vode sa kanalizacionom mrežom,

- Deponije sa linijama za izdvajanje sekunradnih sirovina,

- Transfer stanice i reciklažna dvorišta,

- Toplane i podstanice grejanja,

- Javni objekti i objekti visokog standarda.

© 1992-2020, Drago Projekt d.o.o.

Samo profitabilna ekologija nas spašava od zagađenja

Milutina Milankovića 32 | 11070 Novi Beograd | Srbija | Telefon: +381 (11) 614 58 11 | E-mail: dragoprj@eunet.rs